Nieuwe verkeerssituatie bij Sportpark Slangenbeek

Dit volgende bericht hebben wij ontvangen van ATC 65. Dit bericht zou voor ons waarschijnlijk minder van belang zijn, maar het is toch handig om het te weten.


Wellicht hebben jullie al kennis kunnen maken met de nieuwe verkeerssituatie bij de entree van ons sportpark. Het stukje weg met parkeerplekken direct gelegen naast de fietsenstalling (van ATC) is nu éénrichtingverkeer geworden, en de weg, die ook toegang biedt voor de Hockey en honkbal, is nu tweerichtingsverkeer geworden. Het besluit tot wijziging is genomen om de gevaarlijk verkeerssituatie rondom de entree van ons sportpark op te heffen. Te vaak ontstonden onveilige situaties voor met name fietsers en voetgangers.

Natuurlijk zijn wij ons er van bewust dat iedereen er even aan moet wennen. En iedereen “ het naar de zin maken” kan helaas ook niet. Echter het is èn blijft een openbare weg en we moeten ons gewoon aan de geldende regels houden.

Onderstaande foto’s zullen duidelijk maken wat we bedoelen. Er staat een duidelijk bord met een parkeerverbod voor die zijde van de weg. Daarbij moet u weten dat “slechts” 50 meter verder er veelal voldoende lege parkeerplaatsen zijn.

Om iedereen nog een week de tijd te geven de auto op de juiste plekken te parkeren gaan we komende week gele kaarten uitdelen aan de bestuurders van verkeerd geparkeerde auto’s. De week daarna gaan we over tot handhaving in samenwerking met de Politie. Dit geldt tevens voor auto’s die op de groenstroken of naast de heg bij de ATC entree geparkeerd worden.

Met sportieve groet,

JanHenk Staal
Eddy Lelifeld
Peter Bos

Bron: ATC 65

Sluit Menu