PRIVCACYBELEID VAN Honk & Softbal Vereniging Giants

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Honk & Softbal Vereniging Giants  (hierna: HSV Giants) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van HSV Giants, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan HSV Giants verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 

 1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Evren Iris, HSV Giants, Sportpark Slangenbeek, Torenlaan 64, 7559 PB Hengelo (Ov)

Statutair gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 40075903

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via Wolf_evren@hotmail.com

 

 1. Welke gegevens verwerkt HSV Giants en voor welk doel
  • In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
 • voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht;
 • adresgegevens eventueel postadres;
 • telefoonnummer, e-mailadres,  

 

 • HSV Giants verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie;
 • je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van HSV Giants;
 • je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld af te wikkelen.
  • Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met HSV Giants en je te informeren over de ontwikkelingen van HSV Giants.

 

 1. E-mail berichtgeving (opt-out):

HSV Giants gebruikt je naam en e-mailadres om informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van HSV Giants met je te delen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via putzy1988@hotmail.com

 

 1. Bewaartermijnen

HSV Giants verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

 1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
  • Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft HSV Giants passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
  • Om betalingen van het lidmaatschapsgeld af te wikkelen maakt HSV Giants gebruik van diensten van een accountantsbureau. Alle gedeelde persoonsgegevens worden beschermd onder het Privacybeleid van het accountantsbureau.

 

 

 

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
  • Via de ledenadministratie van HSV Giants kan je een verzoek indienen om je eigen persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. HSV Giants zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
  • Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
  • Indien je klachten hebt over de wijze waarop HSV Giants je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

 

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze functionaris gegevensbescherming: Wolf_evren@hotmail.com

 

 1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

 

 

 

 

 

Sluit Menu